CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Daň z nabytí nemovitosti

17.2.2017

S účinností od 1. listopadu 2016 byla zákonem č. 254/2016 Sb. provedena změna zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinností novely se jediným možným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stal nabyvatel vlastnického práva, tedy například kupující. Oproti předchozí úpravě tedy převodce a nabyvatel vlastnického práva pozbyli možnost dohodnout se, kdo z nich bude poplatníkem daně.

Novela dále zavedla některé dílčí změny, které se týkají vymezení předmětu daně (např. inženýrských sítí), změny základu daně (např. rozšíření možnosti pro použití směrné hodnoty jako základu daně), nebo úplné osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitosti územními samosprávnými celky.

 

 

zdroj:zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,

Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

(dostupné na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471)