CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Návrat předkupního práva mezi spoluvlastníky

2.1.2018

Návrat předkupního práva mezi spoluvlastníky

Pauza, ve které spoluvlastníci neměli zákonné předkupní právo k podílům dalších spoluvlastníků, skončila a od 1. 1. 2018 zákonné předkupní právo spoluvlastníci opětovně mají.

Předkupní právo mezi spoluvlastníky bylo upraveno v § 140 starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) následovně:

„Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

Novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) předkupní právo mezi spoluvlastníky upraveno nebylo (s výjimkou spoluvlastnictví založeného pořízením pro případ smrti nebo jinou skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit). Přechodnými ustanoveními však bylo stanoveno, že předkupní právo dle starého občanského zákoníku zanikne teprve 31. 12. 2014.

S účinností k 1. 1. 2018 nový občanský zákoník upravuje předkupní právo spoluvlastníku takto:

„Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.“

Je tedy zřejmé, že se jedná o návrat ke staré právní úpravě, a to s výjimkou nově ukotvené možnosti se předkupního práva vzdát.