CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novelizace zákona o daních z příjmu

14.12.2017

V průběhu tohoto roku vešlo v platnost několik novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Některé tyto změny se uplatní pro zdaňovací období roku 2017, u některých si lze do jisté míry vybrat a některé změny budou uplatněny až pro daňovou povinnost za rok 2018.

Zde je přehled nejpodstatnějších změn.

 

Využití výdajových paušálů

Pro rok 2018 byla zastropována výše výdajových paušálů, a to obecně tak, že příjmy, ze kterých mohou být uplatněny výdajové paušály, mohou činit maximálně 1.000.000 Kč. Tedy ten, kdo uplatňuje výdajový paušál ve výši 80 % (zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslná živnost), může uplatnit takto stanovené výdaje maximálně do výše 800.000 Kč, ten, kdo uplatňuje výdajový paušál 60 % (ostatní živnostenské podnikání), může uplatnit takto stanovené výdaje maximálně do výše 600.000 Kč, ten, kdo uplatňuje výdajový paušál ve výši 30 % (nájem obchodního majetku), může uplatnit takto stanovené výdaje maximálně do výše 300.000 Kč a ten, kdo uplatňuje výdajový paušál ve výši 40 % (samostatná činnost), může uplatnit takto stanovené výdaje maximálně do výše 400.000 Kč.

Pro zdaňovací období roku 2017 tato omezení neplatí, avšak bude vztaženo na ty daňové poplatníky uplatňující výdajové paušály, kteří již za toto zdaňovací období uplatní slevu na manželku a zvýhodnění na děti.

 

Daňové slevy při uplatnění výdajového paušálu

Poplatníci uplatňující výdajové paušály budou moci nově využít daňovou slevu na manžela/manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68.000 Kč a zvýhodnění na děti.

Tento postup je však podmíněn výše popsaným zastropováním výdajových paušálů. Pokud se tedy poplatník rozhodne slevy uplatnit již za rok 2017, uplatní se něj zastropování výdajových paušálů jinak účinné až pro zdaňovací období roku 2018.

 

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzrostlo na 19.404 Kč a daňové zvýhodnění na třetí dítě na 24.204 Kč.

 

Daňový bonus

Podmínky pro získání daňového bonusu se pro rok 2018 zpřísní. Daňový bonus bude možné uplatnit v případě, že roční příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti budou činit alespoň šestinásobek minimální mzdy. (Doposud byly započítány i kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu.)

 

Dohoda o pracovní činnosti

Od roku 2018 bude odměna z dohody o pracovní činnosti nepřesahující měsíčně 2.500 Kč daněna srážkovou daní.

 

Prodej nemovitosti

Došlo k upřesnění podmínky osvobození příjmů z prodeje nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob v případě, kdy je nemovitost prodávána do dvou let od jejího nabytí. Podmínka, že prodávaná nemovitost musí být bydlištěm prodávajícího a příjem z prodeje musí být použit na řešení bytové potřeby, byla upřesněna tak, že se musí jednat o bytové potřeby prodávajícího poplatníka.