CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Náš tým

JUDr. Viktor BRADÁČ

Je zakladatelem advokátní kanceláře Bradáč Advokáti. V roce 1982 zakončil svá studia doktorátem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před založením advokátní kanceláře pracoval pro společnost Škodaexport, kde se specializoval zejména na sporovou agendu a právo mezinárodní a smluvní se zaměřením na velké investiční celky. V letech 1991 až 1992 pracoval v advokátní kanceláři Frick and Frick v Curychu. V roce 1992 založil vlastní advokátní kancelář. Ve své praxi se JUDr. Bradáč specializuje na obchodní závazkové a korporátní právo, investiční a developerské projekty, mezinárodní arbitrážní řízení, výběrová řízení a veřejné zakázky. Hovoří plynně německy, anglicky a rusky.

Mgr. Tomáš ČAPEK

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2000. Během studia v letech 1998 až 1999 absolvoval studijní pobyt v Sydney. Po ukončení studia nastoupil v roce 2000 na nejprve na pozici právníka do právního oddělení centrály Erste Bank Sparkassen ČR, a.s. v Praze, následně po absolvování tříleté praxe advokátního koncipienta se stal v roce 2005 advokátem. Ve své praxi se Mgr. Čapek zaměřuje především na obchodní závazkové právo a právo obchodních společností, právo nemovitostí, úpadkové právo, spornou agendu, včetně arbitrážních řízení. Hovoří plynně anglicky.

Mgr. David CHRBJÁT

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004. Během studia působil v roce 2003 na Okresním státním zastupitelství v Hodoníně, v letech 2003 až 2004 vykonával pracovní stáž ve státě Illinois, USA, jejíž náplní byla mimo jiné asistence advokátovi a podpora volební kampaně do poslanecké sněmovny státu Illinois. V roce 2005 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & spol. Od roku 2005 působil jako koncipient v advokátní kanceláři Bradáč Advokáti. Od července 2009 zde působí jako advokát. Ve své praxi se Mgr. Chrbját zaměřuje především na korporátní právo, nemovitosti a stavební právo, právo duševního vlastnictví a autorské právo, trestní právo. Hovoří plynně anglicky a německy.

Mgr. Jana Kotlářová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy Praze v roce 2012. Již od roku 2009 pracovala v advokátní kanceláři Bradáč advokáti na pozici právního asistenta. Během studia absolvovala též dvě studijní stáže u Okresního soudu v České Lípě. Po ukončení studia ihned nastoupila do advokátní kanceláře Bradáč Advokáti na pozici advokátního koncipienta, kde od října 2015 působí jako advokátka. Ve své praxi se Mgr. Kotlářová především zaměřuje na vymáhání pohledávek, veřejné zakázky a obchodní závazkové vztahy.