CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Kdo jsme

Advokátní kancelář BRADÁČ ADVOKÁTI je významnou advokátní kanceláří se sídlem v centru Prahy, založenou v roce 1992, poskytující právní služby na vysoké profesionální úrovni ve všech oblastech práva s důrazem na obchodní a občanské právo.

Za dobu své existence si advokátní kancelář vybudovala renomé zejména jako kvalitní a efektivní poradce významných domácích i zahraničních společností. Advokátní kancelář se orientuje především na oblast obchodního práva a občanského práva, zejména práva obchodních společností a obchodních závazkových vztahů, dále rovněž poskytuje poradenství v oblasti stavebního práva a práva nemovitostí, pracovního práva, pojišťovacího práva, včetně práva zdravotního pojištění a práva duševního vlastnictví.

Právní služby poskytuje rovněž v oblasti veřejného práva, zejména v souvislosti s ochranou hospodářské soutěže a veřejnými zakázkami. Samozřejmostí jsou i komplexní právní služby související se spornou agendou, především obchodně právních sporů, včetně zastupování klientů v soudních a arbitrážních řízeních.

Právní poradenství na vysoké odborné úrovni poskytuje klientům advokátní kanceláře v současné době tým šesti advokátů a čtyři advokátních koncipientů různých zaměření a odborných specializací. V týmu advokátní kanceláře se spojuje detailní znalost práva se zahraničními studijními a pracovními zkušenostmi. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci advokátní kanceláře ovládají několik cizích jazyků a jsou schopni poskytovat služby kromě češtiny a slovenštiny rovněž v angličtině, němčině a ruštině.